ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการในสังกัด สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ปี 2555                     - คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการ)
                                                                                     - ตัวอย่างแบบฟอร์ม ช่วงทดลองงาน 

                                                                                                          


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ข้าราชการ)

รับ-ส่งหนังสือ

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Links ที่เกี่ยวข้อง

 
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: sawat
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 11

Online Now Online Now: