คำสั่ง สอศ. เรื่อง มอบอำนาจสถาบันฯ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

| 578 

 

คำสั่ง สอศ. เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับพนักงานราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารแนบ