คำสั่ง สอศ. เรื่อง มอบอำนาจวิทยาลัยฯ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

| 872 

 

คำสั่ง สอศ. เรื่อง การมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารแนบ